حریم خصوصی شهروندان با تأکید بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)
32 بازدید
محل نشر: همایش ملی بررسی اندیشه های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی-تهران- اردیبهشت 89
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی